Algemene voorwaarden

Orthopedie van der Steen

Bredabaan 753, 2930 Brasschaat

BE0460432175

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN (Lees deze hier)

PRIVACY BELEID (Lees deze hier)

GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op de website volledig actueel, juist en nauwkeurig is. De gegevens kunnen dus enkel informatief gebruikt worden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade die (on)rechtstreeks ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie: deze website kan tevens bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Wij houden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, telkens wanneer wij dit wenselijk achten.
INTELLECTUELE EIGENDOM:

Het gebruik van deze website verleent gebruikers geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van onze onderneming. Alle informatie die online geraadpleegd kan worden, alle teksten, gegevens, tekeningen, foto’s, logo’s, merken, vormgeving en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht of geldende voorschriften: ze mogen daarom niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging, wanneer wij zulks wenselijk achten.
COOKIES:

Deze website kan gebruik maken van cookies – kleine tekstbestandjes – die worden opgeslagen om uw computer te herkennen tijdens uw bezoek omdat ze uw gemaakte keuzes onthouden. Op deze manier is het mogelijk om onze website gebruiksvriendelijker te laten functioneren. Wij hechten echter veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Cookies zijn daarom niet te traceren naar individuen. Het gebruik ervan kan u zelf beheren in uw browser. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen. Bij uitschakelen van cookies kan bezoek minder vlot verlopen.
BELGISCH RECHT:

Uw bezoek en gebruik van deze website en de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de onderneming zich nu bevindt.